I Lövhög-området rett øst for Trysil og Engerdal rapporteres det iallfall om bra rypeklekking og godt med stamfugl. Det er godt nytt for dem som nå setter kursen over svenskgrensa for tidligstart på rypejakta.

Samtidig er det grunn til å minne om uttalelsen i forrige uke fra Marius Kjønsberg ved Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad, om at det ser ut til å bli ekstremt store variasjoner på norsk side i år.

Annonse

18 år med grundig statistikk

Årets rypetaksering i området mellom Särna i Dalarna og Lillhärdal i Härjedalen ble utført av seks hundeekvipasjer fra 31. juli til 4. august. Resultatene derfra viser 4,6 kyllinger pr rypepar.

Takseringstidspunkt og -linjer har vært tilnærma identiske i Lövhögen sia 2004, slik at man sitter på et godt statistisk grunnlag. I snitt for de 18 årene har det vært 3,1 kyllinger pr rypepar.

Fersk som støkkjeger? Les JEGERs tips til støkkjakt på rype

Toppåret for perioden var 2014, da «kyllingindeksen» var på 5,3. Også i 2018 var den oppe på 4,9.

Bunnårene er 2012 med en kyllingindeks under 1, og 2019 der tallet var 1,3. 2020 var et år mer på gjennomsnittet.

Greit med smågnagere – bra med ryper

Med ca 4,6 kyllinger pr rypepar, ser altså årets klekking ut til å være bra. Under årets rypetaksering ble det funnet mange kull med rundt ti kyllinger, men det var også mindre kull og enslige par.

Hovedforklaringa på variasjonene i hekkesuksess hos svensk rype antas for en stor del å handle om predasjonstrykket: Rovdyrtrykket er vanligvis lavt fordi smågnagere utgjør en stor del av rovdyras diett. Men når smågnagerstammene krasjer, blir predasjonen på rype og anna småvilt ekstra stor.

Budsjetthagler: Test av gode hagler for under 10.000 kroner

Under årets taksering har mannskapet i liten grad sett smågnagere langs takseringslinjene. Imidlertid har de hatt smågnagerfeller ute under takseringsuka, og kan konstatere at det er bra med mus, dog ikke på toppnivå.

Gunstig sommer

Derimot har det vært svært gunstig vær for rypene under årets klekkesesong i andre halvdel av juni. Kyllingene har derfor trolig vokst godt, noe som dokumenteres av godt utvokste kyllinger under takseringa. Utover høsten har rypene også hatt god mattilførsel i form av bær av forskjellige slag.

Rypebestanden før jakta (voksene + kyllinger pr km2) har variert betraktelig i takseringsområdet gjennom de 18 årene takseringa har pågått.

Jakthunden: Slik jager du inn unghunden på rype

I 2013 var det kun 4,8 ryper per km2 i forkant av takseringa, mens toppåret hadde en bestand som var seks ganger så høy, med 29,5 ryper per km2. I fjor var det 18,2 ryper per km2 før jakta, ifølge rypeforsker Maria Hörnell-Willebrands beregninger, melder Svensk Jakt.