Rypejakta høsten 2022 engasjerer fuglejegerne i tiltakende grad, etterhvert som jaktstarten nærmer seg. Etter bunnsesong i 2020 og en svak vekst i fjor, kan det tyde på ei ytterligere bedring i nord:

COAT (Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra) har modellert bestandssvingningene til lirype i Finnmark og sett på hva som påvirker endringer i bestanden. Modelleringen er et resultat av et samarbeid mellom COAT og flere interessenter, inkludert Finnmarkseiendommen (FeFo).

Målet er at modellene for bestandssvingninger til lirype skal kunne brukes til å forutsi rypebestandene halvannen måned før de årlige linjetakseringene. På den måten kan grunneier og andre interessenter begynne å planlegge årets jakt, kvoter og forvaltning så tidlig som mulig.

PÅ HAGLEJAKT? Her finner du JEGERs tester av over 60 hagler til jakt!

Traff godt på rypetakseringene i fjor

COAT har for andre år på rad gjort modellbaserte prediksjoner før årets undersøkelser med linjetaksering i regi av FeFo. I fjor samsvarte resultatene av FeFos linjetaksering i stor grad med prediksjonene som var gjort i forkant.

– Vi er derfor spente på å se hvordan årets prediksjoner står seg sammenlignet med resultatet fra FeFos linjetransektundersøkelser som kommer i slutten av august, melder Coat.

VELG RIKTIG: Sjekk JEGERs test av jaktdresser for herrer og test av jaktdresser for damer

Graf som viser prediksjon for rypebestand i Finnmark høsten 2022.
Figuren viser beregnet tetthet for lirypebestanden i Finnmark (rød linje, estimat fra Hønsefuglportalen) sammenlignet med prediksjonen fra COATs næringsnettsmodell de siste 10 årene (oransje prikker). Den siste oransje prikken for 2022 er Coats spådom for årets gjennomsnittlige rypetetthet på Finnmarkseiendommen (FeFo) 1,5 måned før rypetakseringene i august. (Kilde: Coat.no)

Årets prediksjoner (figur over) viser at Coat forventer en ytterligere økning i rypetettheten i 2022. Dette forklares med en relativt normal start på vinteren i fjor og en mer normal mengde kadaver på slutten av vinteren.

I tillegg var det en ganske varm periode i juli da ungene var nyklekt. Dessuten har en økning i smågnagertettheter (økningsfase) sannsynligvis ført til redusert predasjon på bakkehekkende fugler i økosystemet.

BLI MED PÅ JAKT I NORD: Rypejakt på øyene i Nord-Troms og Finnmark

Tar forbehold

Coat understreker at deres modell predikerer gjennomsnittlig observert antall ryper per km2, mens estimatene (rød linje) er gitt som estimert antall ryper per km2 fra en modell som korrigerer for observerbarhet (dvs. en «distance-modell»).

Et forbehold man bør ta er at summen av alle disse effektene det siste året sannsynligvis ikke virker rent additivt i forhold til hverandre: Økningen sammenlignet med tidligere lignende vekstfaser i Finnmark ser ut til å være noe mindre enn det som har blitt predikert.

– I tillegg vil smågnagerutviklingen gjennom sommeren påvirke predasjonspresset på rypekyllinger og dermed tettheten som linjetakseringene estimerer i august, heter det på Coat.no.

Mer om rypejakt på JEGER.no