To helhvite vinterryper bakser opp fra den nevedype nattsnøen der de har ligget i dokk, godt beskyttet mot ettervinterens mange blå kuldegrader. Rypene tar til vingene godt utenfor haglhold, trolig advart av trugenes isharde skrapelyder mot sørhellingene, der nordasnoa har føyket snøen bort og ned i de ujevne dumpene mot Langevatnet.

Trollbrune gordonsetterøyer søker kontakt og holder blikket lenger enn vanlig, tydelig misfornøyd. Hun har gjort jobben, søkt som en gud over hvite vidder og vært innom de fleste bjørkekratt på veien innover. Et sted en herlig blindstand på sirlige broderier med spor fra rypas morgenbeiting, en kort avanse og ny stand som ganske snart løses ut. Altså ingen hjemme.