Høsten 2020 jaktet tre mannlige og en kvinnelig jeger på flere vald hos Statskog i området rundt Kongsberg. Nylig ble samtlige jegere dømt for ulovlig jakt og mistet både våpen og jaktrett.

Nå anker de tre brødrene straffeutmålingen, og advokaten til den ene mener det er gode argumenter: