Det var i lungene i lungene hos en elg i godt hold som ble felt i Stor -Elvdal kommune i Innlandet at parasitten ble påvist. Parasittblærene målte 1,5 – 3 cm i diameter og undersøkelsene viste at dette var blærer av parasitten Echinococcus canadensis (G10) skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider. Det er første gang denne parasitten er påvist i elg i Norge.

Kan smitte mennesker

I Finland er parasitten også funnet i et menneske. Ekinokokker er en zoonose, dvs en sykdom som kan smitte fra dyr til mennesker. Jegere og andre bør derfor ta forhåndsregler. Det anbefales å hindre hunder i å få tak i slakteavfall, gi hundene regelmessig ormkurbehandling samt å plukke opp hundemøkk og vaske hendene godt etter håndtering av hunder. Hvis storviltjegere oppdager væskefylte blærer i kjøtt og indre organer hos hjortedyr oppfordres de til å melde fra til Mattilsynet.

LES OGSÅ: Nesemidd - En plagsom parasitt som tar bort luktesansen

Meldepliktig sykdom

I Norge er ekinokkose hos dyr en nasjonal liste-2 sykdom, tidligere kalt B-sykdom, og dermed meldepliktig. Dyr der sykdommen blir påvist vil bli destruert og ytterligere tiltak er ikke nødvendig.

Les mer om zoonose og hundens dvergbendelmark Veterinærinstituttet.