Etter at søknadsfristen utløp 2. mai, var det registrert 425 søknader på 60 utlyste jakttilbud. Det betyr at det er omtrent 15 prosent sjanse for å få tilslag.

Her kan du lese mer om hvordan utlysning, søknad og trekning av storviltjakt hos fjellstyrene foregår.

LES OGSÅ: Slik lokker du elg (inkl. videotips)

Norges største tilbyder

Jaktlag som har fått tildelt jakt, vil bli kontaktet av det aktuelle fjellstyret på e-postadressa som er oppgitt i søknaden. 

Fjellstyrene forvalter og administrere all jakt og fangst på statsallmenningene i Sør-Norge og er samla sett Norges største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten. Årlig selges ca 25.000 småviltkort, 1 200 fellingstillatelser for elg og 5-7000 fellingstillatelser for villrein.

LES OGSÅ: Hva er den beste elgpatronen?

Kan påklages

Fjellstyrenes forvaltning er regulert i Fjelloven og Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenningene. Tildeling av jakt og fiske hos fjellstyrene er enkeltvedtak og kan påklages til Miljødirektoratet.

Her finner du trekningslista for elgjakt og hjortjakt hos fjellstyrene for 2021.

LES OGSÅ: Bli en bedre posteringsjeger