/ Elgjakt

Færre elg felt på statsallmenningene

Elgjakta hos statsallmenningene i Sør-Norge er i nedgang: I 2021 ble det felt nesten tjue prosent færre dyr enn hva som var tilfelle for ti år siden.

Sist oppdatert: 11. mars 2022 kl 11.00
Elgokse løper over myr
Statsallmenning og elgjakt: Etter en bevisst strategi med nedskyting av elgstammen, har fellingstallene gått ned 20 prosent på ti år. Ill.foto: Nils-Olav Talgøy
Lesetid: 2 minutter

Det ble i 2021 skutt ca 820 elg på statsallmenningene i Sør-Norge. Dette er en nedgang på nesten 200 dyr i forhold til for ti år siden. Kvotene er også betydelig redusert, samtidig som antallet hjort har økt noe.

Selv om det bli færre dyr å jakte på, er det populært å jakte elg og hjort hos fjellstyrene. I fjor deltok nesten 2000 jegere på jakt hos fjellstyrene, som samlet sett er den største tilbyderen av jakt for allmennheten i Norge.

En konsekvens av bevisst nedskyting

Fjellstyrene har nå oppsummert fjorårets jaktsesong. 1970 jegere har deltatt på elg- og hjortejakt på fjellstyrenes 260 jakttilbud. Omkring 60 prosent av jegerne var tilreisende og 40 prosent var lokale jegere. Fellingsprosenten på elg var omkring 86 prosent, noe som er høyt i mange av disse høyfjellsterrengene.

– Alt i alt kan vi oppsummere med at sesongen har vært god. I mange områder har man jobbet med å skyte ned en noe høy elgstamme. Dette ser det nå ut som man har lykkes med hos mange fjellstyrer, sier rådgiver Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

– Vi følger utviklingen i elgstammen med spenning, både i forhold til vekter og antall dyr. Forskning viser at elgen påvirkes negativt av klimaendringene. Flest og størst kalver får man når sommeren er kald og fuktig. På bakgrunn av dette må kanskje avskytningsstrategien endres etterhvert, sier Lande.

LES OGSÅ: Slik lokker du elg

Ga 102 tonn elgkjøtt

Ut fra gjennomsnittsvekter på elg bidro jakta på statsallmenning i Sør- og Midt-Norge til at ca 102 tonn elgkjøtt ble brakt ut av statsallmenning, i tillegg til kjøtt fra 57 hjorter. Inntektene fra elgjakt og hjortejakt i 2021 var på omkring 8,3 millioner totalt.

Inntektene fra jakt og fiske i statsallmenningene går tilbake til å forvalte disse store utmarksarealene og tilrettelegge for allmenn bruk. Årlig legges omkring 60 jaktfelt for elg og hjort ut på nettstedet Inatur.no, de fleste som fireårskontrakter. Søknadsfrist er 2. mai.

Statsallmenningene i Norge dekker ca 27 mill daa. eller ca 11 prosent av Norges utmarksareal. Fjellstyrene administrerer all jakt og fiske på statsallmenning. Det selges årlig til sammen 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, 3-7.000 villreinkort og 1000 fellingstillatelser på elg og hjort. Man kan jakte elg og/eller hjort hos ca 60 av de 93 fjellstyrene. Fjellstyrene har også 330 hytter for utleie, melder Norges Fjellstyresamband.

Publisert 10. mars 2022 kl 17.30
Sist oppdatert 11. mars 2022 kl 11.00
annonse
Relaterte artikler
annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen