Det er kalt sammen til tre dagers fellesjakt for hele storviltvaldet, for å jakte det som er igjen av elg- og hjortekvoten. Værmeldinga er veldig dårlig: Yr og Storm er som vanlig ikke enige, men en ting er de likevel samstemte om: Det skal bli nedbør. MYE nedbør. Jegerne er forberedt på det verste.

Det er uvisst hvor mange jegere som blir med og hvilken del av valdet som skal jaktes først. Men før morgengry kommer jegerne sigende, en etter en i høstmørket.