Tidligere ukjente parasitter hos hjortevilt er funnet på villrein under et nytt forskningsprosjekt. Parasittene kan være en del av forklaringen på lavere vekt og økt dødelighet hos reinskalvene.

Etter flere år med synkende kalvevekter og færre registrerte villreinkalver i Knutshø villreinområde, ble det i 2016 planlagt økt forskningsinnsats for å finne årsaker til dette. Blant annet Forollhogna og Nordfjella ble tatt med i forskningsprosjektet som referanseområder.