Tidligere har hver enkelt jeger vært nødt til å ha med seg papirdokumentasjon på at skyteprøve er bestått, jegeravgift betalt samt utført registrering som lisensjeger.

Nå har Miljødirektoratet lansert en applikasjon hvor du kan samle all denne dokumentasjonen. Appen er et resultat av et arbeid for å gjøre norske jegere digitale.