Organisasjonen NOAH har lagt ut en post i sosiale medier der de lenker videre til den lokale Reavisa utenfor Tønsberg. Artikkelen omhandler et prøveprosjekt der en drone med varmesøkende kamera leter opp rådyrkalver før slåttemaskinen kommer.

I posten skriver NOAH: «Hvert år når åkrene skal slås blir rådyrkalver som ligger gjemt i det høye gresset alvorlig skadet eller drept av slåmaskiner. NOAH har skrevet brev til alle kommuner om saken, og nå prøves flere ut tiltak med suksess! Ved hjelp av drone med varmesøkende kamera blir rådyrkalvene lette å se i det høye gresset og gjør det mulig å redde kalvene fra slåmaskinen.»