Med over åtti aktiviteter planlagt for inneværende år, er det kun i feriene at det aktive NJFF-laget øst for Haugesund ikke har et tilbud til ungdommene. Klubbaktivitetene samler alt fra 10-15 til 100 ungdommer, avhengig av mål- og aldersgruppe. Når vi treffer dem, er det på en dobbelt ekskursjon på en helt vanlig onsdags kveld: 

Først går turen til lyddemper-produsenten Hausken i Aksdal. Der har sjefen sjøl, Hans Petter Hausken, satt av kvelden for å vise fram virksomheta til jaktinteressert ungdom. Her blir det forklart hvordan en lyddemper virker, hvordan Hausken har utvikla produktene sia han starta i 1992, og hvordan de nå driver virksomheta i en nedlagt driftsbygning som tidligere huset sau.