Bli med på skytebanen og treff nye venner, er en oppfordring til folk flest, selv om formuleringen nok kan tolkes på feil måte. Men hva slags vesen er det egentlig som sørger for at det fins moderne, velstelte skytebaner som treffsted i nesten hver eneste bygd i vårt langstrakte land? 

Jo, i stor grad kan vi takke Det Frivillige Skyttervesen (DFS), tidligere kjent som «Centralphoreningen for Udbrædelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug» (i dag Norges idrettsforbund) for dette.