Alt er ved det vante i grålysninga når jegerne samles i gapahuken for å planlegge dagens jakt på rådyr og hjort i Bamble. Likevel er dette noe uvanlig, reint statistisk.

Jegerne har for lengst planlagt ramma for dagens jakt, noe som er påkrevd når folk kommer fra store deler av Østlandet. Sjøl om det er innspurt i rådyrjakta og full aktivitet i andre deler av terrenget ved Gonge i Bamble, har jaktleder Anneline Tangen fått to av teigene til disposisjon for seg sjøl og gjestene.