Som tidligere år har det i august måned blitt gjennomført rypetakseringer. Dette er en viktig del av en omfattende forvaltning av rypebestandene i et langstrakt land med store lokale variasjoner. Dette gir grunnlaget for å fastsette kvoter før jaktsesongen smeller i gang.

– Nei, det er vanskelig å si om det er været eller predasjon som har gjort det utfordrende for rypa i sørligere trakter i år. Kanskje begge deler, i tillegg til lite smågnagere, forteller rådgiver i Norges Fjellstyresamband, Torgeir Lande.