Det er 15. september, datoen for starten på rypejakta i Holtålen. Over 700.000 dekar med fjell, løvskog og en del barskog venter på innenbygds og utenbygds jegere. Hvor mange av dem har ikke krysset av datoen og de påfølgende dagene i almanakken?

Hvor mange spennende og udødelige jakthistorier har ikke slike dager skapt gjennom generasjoner?