I flesteparten av Statskogs jaktterreng utløper jaktlagenes ordinære jaktperiodene 31. oktober. Der det er igjen elg på kvoten når lagsjakta er avsluttet, legger Statskog ut nye tilbud nå i form av dagskort. For 250 kroner har man et helt jaktfelt for seg selv i en dag. Har man med seg flere jegere i samme område, jakter disse for en hundrelapp.

– Vi har samme kortpris overalt, uansett hvor attraktive jaktområdene er, sier Statskogs fagsjef for jakt og fiske Jo Inge Breisjøberget.

Sultdød, beiteskader og påkjørsler

Flere steder er elgstammen så stor at det gir betydelige beiteskader og mange påkjørsler. Tidvis er det også mange dyr som sulter i hjel i løpet av vinteren på grunn av for lite mat.

– Dagskortløsningen gir fristende jaktopplevelser til folk flest og en mye bedre forvaltning av elgstammen. Der vi kan legge ut tilbud, kommer vi derfor nå til å gjøre det, sier Breisjøberget.

Rekrutterer flere

Med jaktkort velger jegerne selv hvor mange dager de vil jakte. Det er også fritt fram hvor mange tilleggsjegere man vil ta med seg i jakta.

– Samfunnet er i endring. Vi har grunn til å tro at denne fleksible løsningen frister flere til å dra ut på elgjakt. Snittalderen på elgjegere øker, så vi har behov for flere løsninger i tillegg til tradisjonell lagsjakt, sier Breisjøberget.