Munkefisen døser gråhvit over den vesle, nattsvarte skogholmen i sørenden av Stormyra der elgposten ligger. Et svakt, men tydelig vinddrag puster jegeren i nakken der han tar seg over den skvulpende myra. En morgenkvikk trost tar til vingene og skvaldrer høylytt ut advarsler om at det er fremmedfolk på ferde.

Hva kan han gjøre for å øke sannsynligheten av å få dyr på post?