Klokka åtte den 25. september møtes Damåsen jaktlag på gården Evsjø i Selbu. Her er det ikke bare skyttere, men i tillegg både unge og eldre uten våpen. Hele familier og venner får være med på elgjakt, som for mange her er årets store begivenhet. Noen av jegerne er grunneiere og skogeiere i valdet, andre har forskjellig tilknytning til bygda, eller er gjestejegere. Her møtes folk fra de fleste yrkesgrupper og samfunnslag. Håndverkere, lege, skoleelever, lærlinger, direktør og professor. 

Per Magnar Nervik er jaktleder. Valdet er ca. 50000 dekar, og har ca. 20 grunneiere. Største grunneier her er Per Sølverud, en av de største skogeiere i Selbu. Han er selv ivrig elgjeger og kunne hatt eget vald alene, men foretrekker å være sammen med naboene i grenda og jakte ilag med dem.