Elgjakt er primært lagsjakt. Flest dyr skytes på post, og det er jo der flertallet av jegerne befinner seg. Likevel er det én gruppe som skyter mer enn de andre, nemlig de som veksler mellom å være hundefører og å sitte på post. 

Imidlertid er det primært som postskyttere at de skyter dyr. Hvorfor skyter de mer på post enn nabojegeren som ikke har hund? Tar de med seg noen erfaringer som hundeførere når de sitter på post?