Til sammen ble det påkjørt og drept til sammen 6 900 hjortevilt på europaveger, fylkesveger og riksveger i jaktåret 2019/2020. 72 prosent av disse påkjørslene skjedde på riksvegene. Til sammen skjedde nesten 90 prosent av alle påkjørsler på de tre vegklassene nevnt over. De resterende påkjørslene skjedde på andre veger.

Kartet over trafikkdrepte hjortevilt, jaktåret 2019/2020 viser hvilke vegstrekninger det er påkjørt og drept flest dyr. Det er bare vegstrekninger med minst tre påkjørsler som vises på kartet. 

5 800 rådyr påkjørt og drept

Det er rådyrene som er mest utsatt i trafikken. I alt 5 800 rådyr ble påkjørt og drept av motorkjøretøy, viser statistikken over registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. For elg og hjort er antall trafikkdrepte dyr henholdsvis 983 og 918. I alt ble det påkjørt og drept 7 700 hjortevilt. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag, i alt 947. For elg var det flest påkjørsler i Hedmark med 219 dyr, og for hjort var Møre og Romsdal på toppen av lista 238 dyr.

I tillegg ble 900 hjortevilt drept av tog og 3 700 dyr omkom av andre årsaker.

LES OGSÅ: Nye oppdateringer i appen «Sett  og skutt»