Her blir det påkjørt flest hjortevilt

Det er om høsten flest elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept. I jaktåret 2019/2020 ble det påkjørt og drept flest hjortevilt i høstmånedene september-november.

Sist oppdatert: 3. juni 2023 kl 15.00
Lesetid: 1 minutter

Til sammen ble det påkjørt og drept til sammen 6 900 hjortevilt på europaveger, fylkesveger og riksveger i jaktåret 2019/2020. 72 prosent av disse påkjørslene skjedde på riksvegene. Til sammen skjedde nesten 90 prosent av alle påkjørsler på de tre vegklassene nevnt over. De resterende påkjørslene skjedde på andre veger.

Kartet over trafikkdrepte hjortevilt, jaktåret 2019/2020 viser hvilke vegstrekninger det er påkjørt og drept flest dyr. Det er bare vegstrekninger med minst tre påkjørsler som vises på kartet. 

5 800 rådyr påkjørt og drept

Det er rådyrene som er mest utsatt i trafikken. I alt 5 800 rådyr ble påkjørt og drept av motorkjøretøy, viser statistikken over registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. For elg og hjort er antall trafikkdrepte dyr henholdsvis 983 og 918. I alt ble det påkjørt og drept 7 700 hjortevilt. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag, i alt 947. For elg var det flest påkjørsler i Hedmark med 219 dyr, og for hjort var Møre og Romsdal på toppen av lista 238 dyr.

I tillegg ble 900 hjortevilt drept av tog og 3 700 dyr omkom av andre årsaker.

LES OGSÅ: Nye oppdateringer i appen «Sett  og skutt»

Publisert 5. november 2020 kl 14.45
Sist oppdatert 3. juni 2023 kl 15.00
annonse
Relaterte artikler
STOR STAMME: Med en stadig økende hjortestamme øker også problemene med lokalt store beiteskader.
Hjortebestand ute av kontroll?

– En død hjort er den beste hjorten

FRI AVSKYTNING: Hele 92 kommuner har fått innvilget kvotefri jakt på hjortekalv. (Foto: Scanpix)
Fri avskytning på hjortekalv

Kvotefri jakt på hjortekalv i 92 kommuner

Ikke nok å grave og sparke i gjørma: Hjorten legger seg like godt nedi.
Hvorfor bader hjorten i gjørma?

Hjortens gjørmebad

annonse

Jeger utgis av Fri Flyt AS | Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo

Ansvarlig redaktør og daglig leder: Anne Julie Saue | Redaktør: David Andresen Vesteng | Journalist: Atle Rønning
Annonser: Kjetil Sagen