Idet jeg smyger fram mot myrkanten, melder Mads på radioen at det står dyr hundre meter foran der jeg skal postere. Hvordan i huleste skal jeg komme dit lydløst, når hele myra er et knasende isteppe? Rammene rundt er altså den tradisjonelle kombinasjonen av smyg og postering, med et viktig unntak: Hest. Gampen skal brukes til å frakte slaktet i bratte vestlandsfjell.

Etnefjorden hviler blankt i stille novemberlys. Piperøyken stiger sakte rett opp fra husene på motsatt side av sundet ut mot Ølensfjorden. Inne i storskogen gjør et mykt moseteppe at jeg kan tasse fram på lydløse indianerføtter. Gå noen skritt, stoppe, spane med kikkerten, før jeg smyger videre.