Miljødirektoratet kommer ikke til å videreføre fritaket for avlegging av skyteprøven for storviltjegere fra 2020. 

– Siden det er mange jegere som ikke har avlagt skyteprøven siden 2019, er det viktig at prøven nå blir gjennomført som normalt for å sikre dyrevelferden. Kravet gjeninnføres etter dialog med Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) og Det frivillige skyttervesen (DFS) om saken, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.