– Det er uholdbart at jegerne må vente så lenge på å få godkjent enkle søknader om halvautomatisk rifle. Hensikten med ny våpenlov var jo å forenkle. Her ser det ut som om noe har havnet mellom to stoler, sier Jenny Klinge til JEGER.

Hun har ikke vært kjent med problemene, og er glad for at JEGER har satt søkelys på vegne av de som har søkt om halvautomatiske rifler. Nå lover hun å jobbe for at det blir fortgang i sakene: