Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst, ofte kalt Utøvelsesforskriften, ble endret 2. februar. Fra nå er tillatt minimumsvekt for blyfrie, monolittiske kuler 120 grain, og snaut 140 grain for kuler med mantel og blykjerne. Minste tillatte anslagsenergi på 100 meter er nedjustert fra 2700 joule til 2200 joule uansett kulevekt. 

De foreslåtte endringene ble sendt på høring sist høst. Forskere ved Høgskolen i Innlandet påpekte i sitt høringssvar at forslaget manglet vitenskapelig begrunnelse.