Tidligere i dag la politiet i Finnmark ut et innlegg på det sosiale nettstedet Instagram. Der stod det at jegere måtte sende inn utfylt utlånserklæring ved utlån av våpen. 

Senere har innlegget blitt redigert. Nå står det at alle som skal låne våpen, må søke om løyve til dette. Men hvilke regler gjelder egentlig?

Annonse

Dette er teksten i det originale innlegget politiet i Finnmark delte på instagram:

Jaktsesongen nærmer seg med stormskritt.

Skal du låne bort våpenet ditt i jaktsesongen, må du huske på følgende:

– Sende inn en utlånserklæring for våpen og våpendeler.

–  Den som låner våpenet må ha våpenkort på tilsvarende våpen, eller ha fått tillatelse til å låne våpen av politiet. Da må det søkes på samme måte som vanlig våpensøknad.

– Husk å søk i god tid, behandlingstiden på våpensøknad kan være lang.

Politiet utlånserklæring, våpen, låne jaktvåpen
Den originale versjonen av politiets innlegg på Instagram.

I ettertid har teksten blitt redigert til dette:

Jaktsesongen nærmer seg med stormskritt

Skal du låne bort våpenet ditt i jaktsesongen, må du huske på følgende:

- Den som skal låne våpen må søke politiet om løyve for lån av våpen.

- Innehar du våpenkort fra før på jaktvåpen kan du låne tilsvarende våpen til samme formål.

- I tillegg til tillatelse må utlånserklæring skrevet mellom låner/lånetager medbringes, denne skal ikke politiet ha. Skjemaet finner du på: www.politiet.no

- Husk å søk i god tid, behandlingstiden på våpensøknaden kan være opp til fire uker.

Les også: Åpner for fleksibelt utlån av våpen

Det er flere forvirrede jegere som har stilt spørsmål om utlånserklæringen virkelig skal sendes inn til politiet. 

Til svar på spørsmål som stilles på innlegget skriver politiet:

Utlånserklæring skal ikke sendes politiet, men den som låner våpen må enten inneha tillatelsen for tilsvarende våpen selv eller ha godkjent søknad om løyve for lån av våpen.

Beklager vi skrev feil først. God jakt!

– Må kunne regelverket

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) forstår at jegere blir forvirret.

– Vi forventer at politiet kjenner eget regelverk og gir korrekte råd til jegerne. Når våpenloven og våpenforskriften er ny og fremstår som noe komplisert i utgangspunktet, er dette ekstra viktig, sier jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF.

Han sier at det burde vært presisert at kravet om å søke om løyve for utlån av våpen kun gjelder de jegerne som ikke har en våpentillatelse på et jaktvåpen fra før.

Les også: Lang behandlingstid skyldes døde våpeneiere

Politiet beklager - og oppklarer

– Nettpatruljen vår har bistått med å legge ut informasjon på Instagram, som beklageligvis ble feil. Vi legger oss flate, og ønsker å rydde opp i misforståelser, sier leder for seksjon for felles forvaltning Ellen Lindkvist i Finnmark politidistrikt.

Hun understreker at det er disse reglene som gjelder ved utlån av våpen:

  • Den som har en våpentillatelse på et jaktvåpen trenger ikke å søke politiet om løyve for å låne et annet jaktvåpen.

  • Den som ønsker å låne et jaktvåpen uten å ha våpentillatelse på et annet jaktvåpen fra før, må søke politiet om løyve.

  • Ingen av partene må sende inn utlånserklæringen til politiet. Derimot må de begge ha hver sin kopi.

– Er regelverket i den nye våpenloven og våpenforskriften for vanskelig, når selv politiet roter?

– Nei, regelverket er tydelig. Men bruken av begrepet «løyve» er ny, samt andre formuleringer. Våre kollegaer i nettpatruljen kunne ha sørget for en bedre kvalitetssikring av dokumentet før det ble sent ut, spesielt med tanke på at dette er ny lovgivning, og dette beklager vi, sier Lindkvist.

– Plikter ikke å bruke politiets utlånsskjema

Også JEGERs jussekspert advokat (H) Håvard H. Holdø presiserer at søknad til politiet kun er nødvendig der låntaker ikke har våpenkort på tilsvarende våpen.

Holdø understsreker at verken våpenloven eller våpenforkriften krever at du sender inn utlånserklæringen til politiet. Når den som låner våpen har våpenkort fra før, skal utlånserklæringen sammen med våpenkortet vise at du har lovlig tilgang til våpenet.

Han synes det er bra at politiet lager et skjema som skal gjøre det enkelt å oppfylle våpenforskriftens krav til utlånserklæring.

– Men noe plikt til å bruke det har du ikke. Du kan lage ditt eget skjema. Når jeg har sett gjennom skjemaet til politiet, ser jeg at det på ett par punkter ikke oppfyller forskriftens krav til utlånserklæring. Det viser vel at det ikke bare er enkelt å lage en erklæring selv.

Våpenforskriften § 6-9 sier at dette skal med i utlånserklæringen:
1. långjevar og låntakar sine namn og adresser,
2. nummer og namn på utferdande mynde på långjevar og låntakar sitt våpenløyve,
3. våpentype, kaliber, fabrikkmerke og nummer på dei skytevåpen eller våpendelar som lånast ut,
4. kva skytevåpena eller våpendelane skal brukast til, og
5. tidsrommet skytevåpena eller våpendelane er låna ut.

– I skjemaet til politiet er det verken en rubrikk for adresser eller hva våpenet skal brukes til. Du kan trygt bruke politiets skjema, det er politiet som er ansvarlige for feilene. Men skriv for ordens skyld inn adressene og hva våpenet skal brukes til, anbefaler Holdø.