To rådyrbukker skapte dramatikk på Østerhus ytre gård i Grimstad, noe gårdsdriveren Jan Oddbjørn Bakke ble vitne til, og fanga på film.

For det var ikke bare urter som befant seg på åkeren denne augustdagen, der det til vanlig dyrkes brennevinsurter til Det Norske Brenneri. Her hadde nemlig to brunstige rådyrbukker funnet det passende å finne ut hvem som var sterkest.