De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en markant økning i antall felt småvilt for en rekke arter. 

Særlig antall felte skogsfugl og orrfugl hadde en enorm økning i jaktåret 2020/2021, sammenlignet med året før. 

Annonse

Forrige jaktår ble det felt 9.490 storfugl og 18.180 orrfugl i Norge. Det er en økning på henholdsvis 41.6 og 30.4 prosent sett mot jaktåret 2019/2020. 

Store svingninger 

Tallene høres voldsomme ut. Men ser man på historisk statistikk, har det vært store svingninger i antall felte dyr de siste årene. 

For eksempel ble det felt 13.090 storfugl i jaktåret 2018/2019, og 5.830 i jaktåret 2012/2013. 

Guide: Slik lykkes du på skogsfugljakt

I jaktåret 2011/2012 ble det felt over 24.000 orrfugl. 

Økning i felte ryper

Statistikken for jaktåret 2019/2020 viste en nedgang i både felte ryper og antall aktive jegere. Den ferske statistikken for jaktåret 2020/2021 viser derimot en økning, både i antall felte ryper og i antall aktive jegere

Totalt ble det felt 176.500 ryper i forrige jaktår, fordelt på 126.800 liryper og 49.700 fjellryper.

Les også: Rypetaksering viser oppgang i antall ryper hos Statskog

Populær harepus

Antall felte harer har steget med litt i underkant av 20 prosent. Statistikken viser at 14.730 harer ble felt på jakt i forrige jaktår. 

Derimot er det en tydelig nedgang i antall felt rødrev. 8 prosent færre rever er rapportert felt i 2020/2021 sammenlignet med året før.