Som en del av kartleggingen for skrantesyke/ CWD skal all villrein eldre enn ett år felt under jakt prøvetas for skrantesyke.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en bukk som ble felt 22. august ga utslag på de innledende testene, melder Mattilsynet.