I dag presenterte Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) rapporten med klare anbefalinger om hvordan skrantesjuken blant villrein på Hardangervidda kan håndteres.

I rapporten skulle VKM vurdere tiltak for å begrense eller utrydde CWD, men også konsekvensene av å ikke gjøre noe.