VKM skal vurdere tiltak for å begrense eller utrydde CWD, men også konsekvensene av å ikke gjøre noe.

– Rapporten vil være med på å avgjøre om vi fremdeles kan ha som mål å utrydde CWD. Skadepotensialet er enormt over tid. Vi er redde for at CWD skal spre seg til andre villreinbestander, annet hjortevilt og til reindriftsnæringa, sier avdelingsdirektør Anne Marie Jahr i Mattilsynet.