Mattilsynet og Miljødirektoratet ser ut til å ha bestemt seg for å ikke ta ut hele villreinstammen på Hardangervidda i kampen mot skrantesjuka (CWD).

– Når det gjelder spørsmålet om å ta ut hele stammen på Hardangervidda, ser vi ikke at det er faglig grunnlag for å anbefale det ut fra denne VKM-rapporten, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding