Endringa som Miljødirektoratet har sendt ut på høring, innebærer at det gamle kravet om ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram blir differensiert og forenkla.

I dagens forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst heter det følgende: