Endringa som Miljødirektoratet har sendt ut på høring, innebærer at det gamle kravet om ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram blir differensiert og forenkla. I dagens forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst heter det følgende:

«Under jakt på elg, hjort, dåhjort, villrein, villsvin, muflon, moskusfe eller felling av ulv og bjørn skal det brukes ammunisjon med ekspanderende prosjektil med minimumsvekt 9 gram og med følgende anslagsenergi: