– Den sikreste indikasjonen i forkant av rypejakt 2021 vil vi få etter rypetakseringene som foregår i august. Men våre folk i fjellet har gjerne ei grei formening om hvilken vei pilene peker, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Les også: Første rapport fra rypetakseringen 2021

Annonse

Han har tatt en sjekk blant fjellstyrer som forvalter allmenninger fra nord til sør for å høre hvordan det har vært med rypeklekking, og dette er deres foreløpige tilbakemeldinger med tanke på rypehøsten 2021:

Namsskogan fjellstyre

Sissel Grongstad, fjelloppsyn i Namsskogan fjellstyre melder om at stamfuglbestanden i vinter og vår var god, spesielt på fjellrype. Det var ekstremt lite snø i fjellområdet i vinter. Barflekkene kom derfor tidlig i fjellet, til fordel for rypene.

Tumulter blant trønderrypene: Bli med på innjaging av unghund i Grong!

– Våren har vært ideell og man har ikke hatt noen stygge regnskurer eller frostnetter under klekkeperioden. Fjellstyret har fått inn et par meldinger om observasjoner av store skogsfuglkull og enkelte rypekull, men vi vet altfor lite pr nå om hvor stor hekkesuksessen har vært. Linjetakst vil foregå medio august, og inntil da lever mange i Namsskogan i stor spenning. Alt skulle i alle fall ligge til rette for at det blir bra rypejakt i år, sier Grongstad.

Ryperapporten rype rapporten rypejakt 2021
Den første rapporten før rypejakta 2021 er klar.

Åfjord fjellstyre

Fjellstyreleder Gunnar Singsaas i Åfjord fjellstyre melder om gunstige forhold i klekkinga, slik at det kan bli en spennende jakthøst på Fosen.

– Det har vært brukbart med vinterrype. Fjellstyret har fortsatt noen få jaktkort-tilbud igjen i de første ukene. Ellers legges kvoter og jaktkort for oktober ut for åpent salg på Inatur.no etter rypetakseringa, sier Singsaas.

Fjellstyrene i Stjørdal

Ivar Rimul, fjelloppsyn i Stjørdal, ser på statistikken at jegerne sannsynligvis på grunn av korona jaktet flere dager enn normalt på periodekortene i rypejakta 2020. Jakttrykket ble derfor kanskje i høyeste laget. Statsallmenningene hadde imidlertid en bra tetthet med fugl og man håper at stamfuglsituasjonen er bra.

– Det har ikke vært sett noe særlig med smågnagere i vinter/vår. Men noe må det være, da man har sett at haukugla har hekket og at noen fjellvåkpar har fått frem unger. Dette bør være en god indikator på at det finnes smågnagere i terrengene, påpeker Rimul.

Les også: Gode tips til høstjakt på rype

Utsiktene for rypejakta 2021 bør være god, for værforholdene har vært gunstige både under skogsfuglklekkingen og rypeklekkingen. Fjelloppsynet har med selvsyn observert skogsfuglkull og lirypekull som har vært store. Men tettheten mellom disse er vanskelig å anslå før etter rypetakseringen i august.

Holtålen fjellstyre

– Fjorårets rypejakt var preget av sen klekking, men kyllingproduksjonen var bra, noe takseringsresultatene bekreftet, melder fjelloppsyn Petter Almås i Holtålen fjellstyre. Med bakgrunn i et godt produksjonsår i 2020, har det vært bra med stamfugl gjennom vinteren. Det har også vært et solid jakttrykk på smårovvilt gjennom vinteren i kommunen.

I løpet av våren er det observert bra med stamfugl i de fleste områder. Fjellfolk har begynt å observere noen rypekull, og det er rapportert om klekking fra ca. 20. juni og utover. Værforholdene både under ruge- og klekkeperiode har vært gunstige; stor insektsoppblomstring tyder i alle fall på det.

Ved Forollhognas fot: Støkkjegerens eventyr

– Det er noe smågnageraktivitet å se. Det er fortsatt mange faktorer som kan påvirke rypebestanden fram mot høsten, men det er gode indikasjoner på at rypejegerne går en spennende høst i møte, sier Almås.

Aursund fjellstyre

I dette området som ligger mellom Røros og Tydal, meldes det om normalt med ryper i vinter og vår, men det har vært lite rovfugl å se i sommer. Høsten i fjor hadde en normal bestand av ryper omkring rypejakta.

Det har vært en fin start på sommeren, så både klekkinga og kyllingstadiet bør ha pågått under gunstige forhold. Dette kan indikere en fin rypejakt for jegerne i Aursund i 2021.

Dovre fjellstyre

Som de foregående to årene, har det vært til dels bra med rype gjennom vinteren i terrengene til Dovre fjellstyre. Etter dårlig kyllingproduksjon i både 2019 og 2020, og ditto lave kvoter under rypejakta, håper fjellstyret på at en langt mildere og insektsrik klekkeperiode i år skal gi god produksjon.

Klar for din første rypejakt? Les "En ny rypejeger blir født"!

Det er fortsatt lite smågnagere å se, men likevel bedre enn de siste to årene. Rypetaksering gjennomføres i august, noe som gir grunnlag for kvoteberegning før rypejakta 2021. Fjellstyrets oppfatning er at jegerne i det store og hele respekterer kvotebegrensningene og er varsomme med uttaket under jakta.

Vestre Slidre fjellstyre

Rypejakta 2020 hos Vestre Slidre fjellstyre ble bedre enn forventet. Det kan ha sammenheng med veldig vanskelige forhold under takseringa, noe som slo ut i feil bestandsestimat.

Det har vært en stigende trend i antall ryper ved takseringene de siste to årene, men for 2021-sesongen er fjellstyret foreløpig litt usikre: Det er sett en del ryper i terrenget, og i vinter var det en god del smågnagere. Man håper dette tyder på at rypejegerne kan få en flott sesong med høstens rypejakt i Vestre Slidre statsallmenning.

Hol fjellstyre

Det meldes om store lokale forskjeller i Hol, hvor det på statsallmenningen er mest fjellrype. Her er det få observasjoner. På enkelte steder i lavereliggende områder, meldes det om store og flere kull enn det har vært sett på mange år. Andre steder virker det mer skrint.

Jakte fjellrype med rifle? Les vår stortest av småviltrifler til fuglejakta

Etter flere år med dagskvote på to ryper pr dag, har fjellstyret økt til tre ryper for rypejakta 2021. Perioder med tidlig snø som smelter i lavereliggende strøk, fører til at rypa trekker opp i Skorpa/ Hallingskarvet, noe som kan gi riktig god jakt der. Det samme skjedde i fjor, noe som førte til at det ble felt flere ryper der i fjor enn på mange år. Totalt anslår Hol fjellstyre at det virker som rypejegerne går en god sesong i møte.

Hardangervidda

Det ble sett mer rype i vinter enn på mange år, flere steder på vidda, melder Hardangervidda fjelloppsyn. Det har vært mye smågnagere i fjellet i vinter, og det er fremdeles mye mus. I tillegg var været brukbart under klekkingen av rypekyllingene.

Fersk på støkkjakt? Les vår guide til støkkjakt på rypa

– I fjor var det et oppsving både i bestanden og jaktresultatet, særlig på østvidda. Det er grunn til å tro at den positive trenden fortsetter under rypejakta 2021 på Hardangervidda, slik at det kan bli brukbart med fugl å se, skriver nettsidene til Norges Fjellstyresamband.