Miljødirektoratet sender på høring et forslag til utvida jakttid på elg og hjort fra og med 1. januar 2022 til og med 31. januar 2022, altså allerede nå fra nyttår.

Forslaget gjelder for Ullensvang, Vinje, Tinn, Rollag, Voss, Bykle og Suldal kommuner.

Bakgrunn for forslaget er målet om å begrense bestandstettheten hos elg og hjort, og dermed redusere risikoen for å spre skrantesyke i Norge.

Her finner du høringsnotat med forslag til forskrift. Merk at høringsfristen er allerede 1. november 2021.

Høringsuttalelser sendes inn direkte på Miljødirektoratets nettsider. Uttalelsene vil ligge på høringssiden og blir synlig for alle interesserte.

Utvider ordning fra Nordfjella

Fra før er jakttida utvida i kommuner i Nordfjella-regionen: Fra 1. januar 2020 til 31. januar 2022 er jakttida både på elg og hjort 15. august - 23. desember og 1. januar - 31. januar for kommunene Eidfjord, Ulvik, Aurland, Lærdal, Årdal, Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nesbyen, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang.

Bruk av løs hund under jakt er ikke tillatt i periodene 15. august–1. september og 1. januar–31. januar i disse kommunene.

LES OGSÅ: De tunge børers elgjakt

Ikke forslag om å begrense hundejakt

For de "nye" kommunene er det ikke foreslått å utvide jakttida i forkant i denne omgang: For justering av jakttidene i kommende jaktsesonger, kreves endring i jakttidsforskriften for perioden 2022-2028.

– Ei eventuell endring i jakttidene for kommende jaktsesonger vil derfor vurderes på et senere tidspunkt. Dette kan samkjøres med eventuelle endringer i jakttider for kommunene i og rundt Nordfjella villreinområde, heter det i Miljødirektoratets høringsnotat. 

Forslaget slik det foreligger nå, avviker i tillegg fra Nordfjella-regionens ordning ved at det ikke er foreslått noen innskrenkninger i bruk av løs hund.

Miljødirektoratet presiserer at jaktrettshaverne selv bestemmer når det skal være tillatt å jakte på egen eiendom.

Mer JEGER-stoff