Hjorteforsker Erling Meisingset har de siste åra gitt oss mer kunnskap om hjortens trekk. Med GPS-merkede dyr forskjellige steder i landet har han avslørt vaner og trekkmønster til hjort. 

Noen dyr er stedfaste og oppholder seg innen noen få kvadratkilometer hele året, andre har lange trekkveier mellom vinter og sommerbeiter.