Hjorteforsker Erling Meisingset har de siste åra gitt oss mer kunnskap om hjortens trekk. Med GPS-merkede dyr forskjellige steder i landet har han avslørt vaner og trekkmønster til hjort. 

Noen dyr er stedfaste og oppholder seg innen noen få kvadratkilometer hele året, andre har lange trekkveier mellom vinter og sommerbeiter. 

Annonse

Her ser vi på vandringen til noen hjorter i Oppdal i Sør-Trøndelag.

Hjortevandring-2
1000 METERS HØYDE: Den andre merkede kollen har sommerbeite i 1000 meters høyde.

KRONHJORT-EN

Kronhjorten ble merket som voksen bukk på Lønset i Oppdal. Hjorten oppholder seg i et begrenset område i Oppdal hele året. I sitt vinterområde er denne bukken forholdsvis rolig, trekker opp og ned lia. På dagtid står den gjerne høyt oppe i skoggrensa.

Om våren trekker den østover og oppholder seg gjennom sommeren om lag 15 kilometer øst for vinterområdet. Det er et kort trekk mellom vinter- og sommerbeitet. Om høsten trekker den tilbake. Siden den ble merket har den beveget seg innen en avstand på 20 kilometer.

En annen bukk som ble merket samme sted trakk bare noen få kilometer fra merkestedet første sommeren, og ble skutt første høsten.

Hjortevandring-3
KUNNSKAP: Merking av hjorten gir oss inngående kunnskap om trekkmønstre.

«Noen dyr er stedfaste og oppholder seg innen noen få kvadratkilometer hele året, andre har lange trekkveier mellom vinter- og sommerbeiter. »

KOLLENE 

Kolla ble merket som voksen på Lønset i Oppdal. Dette dyret viste seg å være en langvandrer, som om våren trekker østover fra Lønset til Oppdal, videre sørover Drivdalen, forbi Kongsvoll, gjennom Kvitdalen til Folldal og østover mot Alvdal. Der har den sitt sommerområde. 

Om høsten trekker den samme vei tilbake til Lønset. Avstanden mellom vinter- og sommerområde er åtte mil i luftlinje.

Den andre kollen vi tar for oss, ble også merket som voksen. Denne har et helt annet trekkmønster enn de fleste GPS-merkede hjorter. Om våren trekker denne kolla, merket 250, vestover, ned mot Gjøra i Sunndalen, derfra opp til Hafsås i Sunndalen, der den har sitt sommerområde i 700-1000 meters høyde. 

Om høsten trekker den tilbake til Lønset i Oppdal. Avstanden mellom vinter- og sommerområdet til dette dyret er mindre enn to mil i luftlinje.

Vinterområdene til disse dyra ligger på ca. 500-700 meters høyde over havet. Noe helt annet enn de mange hjortene som trekker ut mot fjordstrøkene om høsten og overvintrer i liene der. 

Hjortevandring-4
8 MIL: Kollen her - merket 250 - er en skikkelig langvandrer med vandring på hele 80 kilometer.