– Det er viktig at ville fugler er mest mulig i ro i dette området nå. Jakt bidrar til at ville fugler blir skremt og flytter på seg, og det øker faren for at smitten sprer seg, både i dette området og til andre områder, forklarer Lise Petterson, regiondirektør for region sør og vest i Mattilsynet.

På torsdag ble Mattilsynet varslet om raskt økt dødelighet på en gård som driver med kommersiell fjørfebestning på Jæren i Rogaland. For å hindre videre smitte- og med hensyn til dyrevelferden, ble det besluttet at hele dyreholdet på ca 7000 fugler skulle avlives. Dette fremkommer i en pressemelding på Mattilsynets hjemmesider.