– Dette er vi svært lettet over. Klassisk skrantesjuke har aldri blitt funnet utenfor Nordfjella, og dersom dette dyret hadde hatt smitte, så hadde det vært svært alvorlig. Det at mistanken nå er avkreftet, er en veldig god nyhet.

– Jeg vil gjerne rette en stor takk til jegere som bistår med å ta ut prøver til oss i felt, sier Baalsrud til Mattilsynets nettsider.