Skrantesjuke er nå påvist på Hardangervidda, og Atle Mysterud, professor ved institutt for biovitenskap ved Universitet i Oslo, forteller om mye usikkerhet rundt hva som skjer videre. 

– Dette er bare veldig tragisk, det er vel det mest treffende. Men jeg er også veldig overrasket. Med 3500 negative prøver fra Hardangervidda, ingen positive i 2018 eller 2019, hadde vi et godt håp om at vi hadde lykkes med uttaket og å hindre spredning. Men sjukdommen er lumsk, og sprer seg sakte i tidlig fase. Det er mye usikkerhet nå, om det er relatert til villreinen fra Nordfjella. Vi vet ikke hva som er smitteveien.