Miljødirektoratet har allerede dispensert fra hjorteviltforskriften § 30, slik at det ut jakta 2020 kan felles valgfritt dyr på alle kontrollkort i Hardangervidda.

For å unngå at felling av simler fører til morløse kalver, åpner Miljødirektoratet nå for at jeger kan felle én kalv i tillegg til ett valgfritt dyr per kontrollkort. Vedtaket er gjort etter innspill fra villreinnemnda for Hardangerviddaområdet.