Mysterud var blant annet med på å utvikle overvåkningsmetodikk og jaktstrategier under Nordfjella-saneringen. 

– Vi har nå testa over 110.000 hjortedyr over hele Norge. Vi finner 19 tilfeller i Nordfjella – og først nå ett tilfelle på Hardangervidda. Hvis det var en gammel sykdom som naturlig forekommer «litt her og der», burde vi finne det spredd jevnt utover. Upubliserte resultater fra podeforsøk på mus i USA, viser at Nordfjella-prionet oppfører seg annerledes og er litt ustabilt. Det dokumenterer at det er nytt, ifølge den amerikanske prioneksperten Glen Telling. Jeg har derfor ikke tro på at det er en gammel sykdom, sier Mysterud.