For noe er muligens i ferd med å skje: I 10-15 år har andelen kvinnelige jegerprøvekandidater vaka rundt 20 prosent. Men de tre siste årene har det brått økt markant: I jaktåret 2015-2016 var for første gang hver fjerde jegerprøvekandidat ei dame. Året etter var vi oppe i 27 prosent. Og siste jaktår var nesten tre av ti jegerprøvekandidater kvinner.

Debatten går: Noen vil ha egne dametilbud, muligens fordi enkelte kvinner er redde for å dumme seg ut eller fordi de bare vil ha det som ei jentegreie. Andre mener denne formen for særbehandling bare øker forskjellene og forsinker likestilling.