Hare- og rypejegerne får tøye sesongen enda et par måneder, men for storviltjegerne er det slutt på lillejulaften. Den merkelige, særnorske ideen om at det skal være kontroversielt å jakte i romjula og derfor bør være forbudt, skal vi la ligge nå. Likevel – det er underlig at jaktinteressene og -organisasjonene i et land der den folkelige jakta står så sterkt, ikke har villet eller evnet å endre en gammel politisk hestehandel.

Men jeg vil heller glede meg over opplevelsene som nok en jakthøst har gitt meg: