For sjøl om jeger.no har eksistert i en årrekke og vi lenge har vært på Facebook, har fullskala-lanseringa brakt oss nærmere leserne. Med hyppig posting blir vi lagt merke til, og får også flere kommentarer på det vi gjør.

På godt og vondt: Jeg håper og tror at mange verdsetter at jakta har fått et dedikert nettsted som bringer dagsaktuelle nyheter med egne redaksjonelle vinklinger og meninger. Det i seg sjøl kan bidra til en oppdatert, kunnskapsrik og nyansert debatt.