Alle veit vi det: Det vi gjør ofte og mye av, blir vi bedre i. Øvelse gjør mester, og mestring er viktig på jakt. Ikke for at du skal ha det bra, men fordi viltet fortjener respekt. Vi drar ut for å ta liv og høste av naturen, vi er gitt den tilliten av samfunnet. Skal vi beholde den i en verden som blir stadig mer fremmed for vår yndlingshobby, må vi gjøre det vi kan for å gjøre jakta riktig.

Bedre jakt-prosjektene som NJFF har gjennomført, anslår at de fleste av oss skyter 60 treningsskudd i året. Noen få skyter flere tusen skudd. Men 15 prosent skyter bare de lovpålagte 30 før storviltprøven. Det betyr omlag hver sjuende jeger.