Kun i innvandringsdebatten er frontene steilere: Idet jeg skriver, marsjerer distrikts-, bonde- og jegerinteresser opp troppene foran Stortinget – bare for å bli avløst av like meningsberettiga dyrevernere og rovvilttilhengere. Dagen derpå slikker man sine sår, teller hvem som trakk flest folk, ropte høyest og fikk mest mediedekning. 

Stortingets rovviltpolitikk kan man være enig eller uenig i, men ulovligheter løser ingenting. Slikt gir mindre tillit i opinionen og medvind for motstanderne. Provokasjoner og trusler kan synes virkningsfullt der og da, men «skyt, grav, ti»-postulat gjør ingenting positivt for rovviltjakta, sjøl om det lyder aldri så tøft når ekkoberget svarer.