For all del: Folk skal da få spise det de vil. Det gjelder også oss kjøttetere, uten at vi skal føle på tabloid kjøttskam, jaktskam eller slakteskam. Personlig har jeg likevel vondt for å tro at avocadoen fra Mexico både er mer miljøvennlig og mer helsebringende enn det kortreiste rådyret og hjorten jeg håper på å felle i løpet av høstjakta.

Men med den aksepten vi har i det norske samfunnet for å utøve jakta, er vi også tillagt et stort ansvar – nemlig å forvalte de viktige viltressursene. I 2016 ble det skutt elg, hjort og villrein med ei samla slaktevekt i underkant av 5 800 tonn. Med en beskjeden anslått kjøttverdi på 75 kroner pr kilo, innebærer dette viltkjøtt til en verdi av 435 millioner kroner. Legger du til andre delikatesser som rådyr, rype og skogsfugl, får du et langt høyere tall.