Uuups – sa vi jakte? Nei, for dette er ikke jakt: CWD-saneringa er statlig nedskyting av en stamme som bærer smitte med potensielt dødelig virkning på viktige deler av både Norges genetisk unike villreinstammer og for annen innbringende hjorteviltjakt.

Men hva er egentlig forskjellen på jakt og slakt? Har ikke syke dyr samme egenverdi og rett på human avliving som friske dyr?