Jeg tenker ikke på vekslende vind og jordrotasjon som langholdsskytterne må ta med i betraktninga. Jeg tenker på hva som er akseptable hold mot vilt og om det bør være ei grense.

I denne JEGER-utgaven skriver vi om langholdsjakt. Men langholdsjegerne er vanskelige å få i tale, sikkert både på grunn av Facebook-stormer og fordi Miljødirektoratet rasler med sablene i slike saker.