Sous vide blir mer utbredt i private kjøkken, og utstyret følger utviklingen til all forbrukerteknologi:

Alt blir brått mindre, enklere og billigere. For sous vide-apparatet betyr det lavere terskel for å bruke det oftere. Vi tester Status SCG100.